Medlemsbrev

20.12.2019 kl. 08:34

   

Bästa EVUF-medlem,

Det igen händelserika året 2019 går mot sitt slut. Vi vill blicka tillbaka och samtidigt passa på att önska er alla en fin juletid och en god start på det nya året.

Året på Valhalla har varit livligt och vårt föreningshus är alltjämt i flitig användning. Många bröllop och andra minnesvärda evenemang har ordnats under året som gått.

På våren hade vi några nya inslag. Vi ordnade en bokkväll där Ulf Johansson presenterade boken Legenden om Bodom. Vi testade även på italiensk matlagning med Profumo d’Italia och kanske matlagning kunde bli ett nytt inslag även framöver om intresse finns? På våren ordnade vi ett antal kortare klubbar eller workshops bl.a. i origami som även fortsätter denna kommande vår. Ett antal läger ordnades för barnen på sommaren –EVUFs eget filmläger samt Ung Marthas läger. EVUF hjälpte också till med funktionärsturer på Finns sommarteater och sålde grönsaker och bakverk på Glims höstmarknad. Vi tackar Pelle Ohlström för donationen av grönsaker! EVUF samarbetade under året med Musikinstitutet Kungsvägen (MIK), Vi vill även rikta ett speciellt tack till Riitta Mansner för aktivt och lyckat engagemang i NSU-frågesporten. En riktig ljuspunkt under december var Esbo Lucias kröningsfest på Valhalla den 8.12. Så vackert

Vi har samarbetat med Ung Martha, Kungsgårdsskolan och Köklaxgillet.

Under året som gått har otaliga talkotimmar gått till olika förbättringar på Valhalla. Vi tackar alla medverkande! Alltid lite bättre!

Inkommande vår kan vi se fram emot en barnkonsert, origami och en körklubb för barn. Även föreningens pingisverksamhet fortsätter. Vis- och vinkväll blir det också.

 

Valhallas verksamhetskalender för våren 2020:

Stora salen:

Måndagar:)

Pingis kl. 18.00-20.00, Pris: 15 euro per termin/person plus medlemsavgift

Klubbutrymmet:

Musikinstitutet Kungsvägen (MiK), musiklek för barn

Torsdagar kl 15.00-18.45, 4 grupper. Fredagar 09.30-11.15, 2 grupper.

Övrig verksamhet:

Till våren planeras bla en barnkonsert, körklubb för barn, vis- och vinkväll. Kortklubbar eller workshoppar i matlagning och origami är under planering.

 

 

Esbo Västra Ungdomsförening EVUF styrelse sedan 2019 är:

Åsa Laukonlinna (ordförande), Sophie Andersson (sekreterare), Jyri Blomqvist, Marina Bäckström, Christel

Nordlund (kassör), Håkan Näsman, Christa Tigerstedt, Susanne Vinberg, Camilla Pohtokari, Sofia Lindroos samt vaktmästaren Andreas Nygård.

Medlemsavgiften 5 euro/medlem eller maximum 20 euro/familj betalas senast 31.1.2020 på kontot

FI69 4055 0010 4220 59. Kom ihåg att ange namnen på alla familjemedlemmar som vill vara med. Barnen är

särskilt viktiga som medlemmar för föreningen. Tack för Ditt medlemskap - det är viktigt för att hålla igång

Valhalla!

 

Hälsningar och en önskan om en fridfull juletid,

 

EVUFs styrelse

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Marina Bäckström
Esbo västra ungdomsförening - en medlem av EBUF & NSU